Forum Gospodarcze Polonii Świata Tarnów 3-5 wrzesień, 2017

Rozmówcą „Przeglad.ca” jest Zdzisław Wojtasik. Prezes Biura Informacji Gospodarczych „Pegaz”.


– Dzień dobry panie Prezesie, proszę na wstępnie powiedzieć czytelnikom Przeglad.ca czym jest Pegaz?

Pegaz powstał w 1999r. Od początku swojej działalności zajmował się gospodarką, a konkretnie promocją polskich produktów na międzynarodowych rynkach. Początkowo była to promocja lokalnych/ regionalnych marek na rynku ogólnopolskim, by następnie prezentować je poza granicami Polski, głównie na terenie Ameryki Północnej. Pegaz był m.in. współorganizatorem pięciu edycji targów Polish American Trade Show w USA (Chicago/Niles, Rosemont), czy targów EuropeNow w Toronto. Dla polskich firm Pegaz organizował szereg warsztatów i misji handlowych do USA i Kanady, w których uczestniczyło ponad 600 przedstawicieli polskich przedsiębiorców i samorządowców promujących swoje oferty. Organizujemy też spotkania B2B, kojarzymy biznesy za pomocą usługi matchmakingu oraz zabezpieczamy i chronimy naszych partnerów, tak by ich inwestycje lub transakcje były bezpieczne, a klienci wiarygodni. Obecnie tworzymy sieć ośrodków doradztwa i promocji na wszystkich kontynentach opartych na polonijnych izbach handlowych i innych organizacjach otoczenia biznesu.

– Skąd się wziął pomysł organizowania Forum?

Analiza polskiego eksportu sektora MŚP wskazuje, że w większości przypadków pierwszym importerem polskich produktów są firmy „polonijne” lub też dostęp do zagranicznych rynków został zainicjowany przez Polaków zamieszkałych za granicą. Pegaz od 15 lat reprezentuje interesy kilku polonijnych izb handlowych z USA i Kanady. Ma kontakty z organizacjami z Europy, Azji i Australii. Doskonale znamy potencjał, wartość, doświadczenie i możliwości Polonii. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że wielu polskich producentów (w szczególności tych małych i średnich) posiada fantastyczną ofertę na eksport, ale ma ograniczony dostęp do zagranicznych rynków lub po prostu obawia się ich. W większości przypadków nie stać tych firm na kosztowne misje handlowe, kampanie promocyjne, udział w zagranicznych targach, które przecież nie dają gwarancji sukcesu. Stąd pomysł, by na terenie Polski zorganizować im spotkania z biznesem „polonijnym” i tym samym ograniczyć ich koszty dotarcia do partnerów reprezentujących wiele atrakcyjnych rynków zbytu na wszystkich kontynentach. Nasze Forum jest też doskonałym miejscem do budowania więzi i powiązań kooperacyjnych oraz wspólnych inwestycji nie tylko w obszarze gospodarczym, ale również w dziedzinie edukacji i kultury.

– Ale dlaczego Tarnów?

Po pierwsze to miasto Tarnów złożyło ofertę i dało sygnał, że jest zainteresowane organizacją Forum Gospodarczego Polonii. Świadczy to, że rada miasta oraz zarząd racjonalnie i mądrze dostrzega potrzebę promocji swojego mikroregionu. Stwarzają oni szansę i okazję swoim mieszkańcom- przedsiębiorcom na bezpośredni kontakt ze światem biznesu, którego część należy przecież do Polonii. Po drugie, to z tego terenu pochodzi największa emigracja z Polski. To z Galicji, gdzie jednym z centrów gospodarczych był Tarnów, już od XVIII wieku (od pierwszego rozbioru) notowano wzmożoną emigrację Polaków, która z przerwami i o różnym natężeniu trwała aż do lat 90-tych XX wieku. Głównym kierunkiem była Ameryka Północna i Południowa. Poszczególne pokolenia tarnowskich emigrantów przez blisko 250 lat ściągały z Polski tzw. „świeżą krew” tworząc znaczącą liczebnie diasporę tarnowską. W powiecie tarnowskim są miasteczka i wsie, gdzie niemal w każdym gospodarstwie domowym mają do dziś bliską rodzinę za granicą. Nie ma więc chyba w Polsce lepszej lokalizacji i klimatu na organizację spotkania z Polonią. Na ostatnim Forum okrzyknięto nawet Tarnów „Stolicą Polonii”.

– W Forum występują dwie strony – strona Polska i strona polonijna, więc proszę nam najpierw przedstawić polska stronę …

Naturalnie uczestniczą w nim władze Regionu, które wspierają tą imprezę. Gośćmi Forum są przedstawiciele Sejmu, Senatu i Ministerstwa Rozwoju, które przejęło w Polsce resort gospodarki. Jednak dla nas zawsze najważniejsi są przedsiębiorcy oraz organizacje i instytucje otoczenia biznesu. Poza lokalnym biznesem z małopolski do Tarnowa przyjeżdża coraz więcej gości z, reprezentanci specjalnych stref ekonomicznych, agencji rozwoju, parków technologicznych i izb całej Polski. Od Gdańska po Nowy Sącz, od Lublina po Wrocław i Zieloną Górę. Są to przedsiębiorcy gospodarczych. Przekrój branżowy jest szeroki i każdy uczestnik może znaleźć kompetentnego rozmówcę. Służą temu m.in. spotkania B2B.

– W tym roku był też pan Władysław Lizoń z Kanady jako jeden z panelistów, a propos jak dobieracie panelistów?

Zależy nam, by paneliści dysponowali obszerną wiedzą na temat Polonii z danego kraju. Znali jej potrzeby i oczekiwania jakie chcą kierować do polskich władz i społeczeństwa, a także by zaprezentowali nam jej potencjał, możliwości i specjalności branżowe. Staramy się zaprosić reprezentantów Polonii, którzy mają nie tylko wiedzę, ale też posiadają „legitymację” do wypowiadania się w ich imieniu. W tym roku gościliśmy kierownictwo i reprezentację Kongresu Polonii Amerykańskiej, Kongresu Polonii Kanadyjskiej, czy Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych. Dziękujemy panu prezydentowi KPK Władysławowi Lizoniowi oraz pozostałym szefom tych ważnych organizacji za przybycie do Tarnowa. Tylko te trzy organizacje reprezentują oficjalnie blisko 16 milionów Polaków zamieszkałych poza granicami Polski. Polscy uczestnicy Forum oczekują od panelistów rzetelnej i aktualnej wiedzy o Polonii: gdzie, jak, z kim i w jakim segmencie gospodarki mogą współpracować na poszczególnych rynkach. W jakiej branży Polonia w danym kraju może osiągnąć sukces, jakie polskie produkty mają szansę na sukces eksportowy. O tych sprawach prowadzone są debaty i rozmowy. Krąg panelistów uzupełniają przedstawiciele izb handlowych i przedsiębiorcy ze wszystkich kontynentów oraz eksperci ekonomiczni. W tym roku w Forum uczestniczyły delegacje z 28 krajów świata. Z każdym rokiem rośnie poziom dyskusji, tematy są bardziej trafione, a ilość bezpośrednich spotkań jest coraz większa.

– Wiem, że B2B czyli „business to business” sprawdza się! Sama byłam świadkiem, jak w czasie Forum jeden polonijny biznes nawiązał współpracę z polską kompanią z Tarnowa. Jakie jest pana, jako Organizatora Forum, zdanie na ten temat?

Organizowanie takich imprez sporo kosztuje. Dzięki decyzji radnych miasta zapewniamy wszystkim uczestnikom bezpłatny udział w Forum, infrastrukturę, atrakcyjny program, a Polonii dodatkowo serwis pobytowy (noclegi, catering). Każdy uczestnik ma możliwość udziału w spotkaniach B2B. Mamy też świadomość, że Polonia również ponosi koszty dotarcia do Tarnowa i poświęca swój cenny czas. Przylot z USA, Kanady, Ekwadoru, Emiratów Arabskich, czy z Australii na 3-5 dni to spory wydatek, więc oczekiwania naszych gości muszą być jednoznacznie określone: chcą pozyskać partnerów biznesowych i unikalnych propozycji ofertowych. Organizatorzy, a przede wszystkim gospodarz Forum-miasto Tarnów również oczekuje w zamian efektów w postaci zawartych kontraktów z lokalnymi przedsiębiorcami i promocji miasta w obszarze inwestycji i turystyki. Cieszy fakt, że była Pani świadkiem takich rozmów. Być może wkrótce dowiemy się oficjalnie o planach inwestycyjnych w Tarnowie dzięki spotkaniu przedsiębiorców na naszym Forum. Niestety nie zawsze docierają do nas takie informacje. Biznes lubi ciszę, a firmy w obawie przed konkurencją nie zawsze chwalą się swymi planami na początku drogi do sukcesu. Są na szczęście też przedsiębiorcy, którzy otwarcie mówią o efektach Forum, tak jak przedsiębiorca Wesley Zoltowski z Chicago, który podpisał kontrakt z wyjątkową tarnowską firmą z ponad 160-letnią tradycją, tj. Piekarnią Strusinianka. Pieczywo cukiernicze tej firmy jest już na półkach sklepowych w USA i w trakcie najbliższych Świąt Bożego Narodzenia pojawi się na wigilijnych stołach w wielu miastach Ameryki. Duży kontrakt podpisał również zakład przetwórstwa owocowo- warzywnego Gomar z Pińczowa, którego produkty degustowaliśmy w trakcie Forum. Z informacji które posiadamy, to roczny kontrakt na minimum 100 kontenerów pełnego asortymentu. Co trzy dni przez cały 2018r. 40-to tonowe kontenery soków, dżemów, ogórków i sałatek wypływać będą do USA. Wiemy też o wielu zaawansowanych rozmowach dotyczących wymiany handlowej i inwestycji. Nie mamy jednak zgody na podanie tych informacji do wiadomości publicznej. Jak widać efekty są i warto kontynuować organizację Forum Gospodarczego Polonii Świata w Tarnowie. Takie informacje motywują i zachęcają do organizacji kolejnych edycji Forum.

– Przyznaję, że organizacja Imprezy była bardzo dobra, czy myśli pan, jako organizator, że spełniły się oczekiwania co do Forum..? A może czegoś brakowało?

Zawsze jest niedosyt. Chciałoby się, by do Tarnowa przybyło jeszcze więcej polonijnych biznesów z całego świata, w szczególności ten zdeklarowany na inwestycje w Polsce, na kooperację z polskimi firmami, na zakup świetnych polskich produktów. Chcielibyśmy też zwiększyć obecność polskich firm z ciekawymi ofertami. Marzy się duża ilość inwestycji w Polsce dzięki nawiązanym w Tarnowie kontaktom oraz intratne kontrakty. To wszystko jest realne i do osiągnięcia. Liczę tu m.in. na przedsiębiorców z Kanady. Warto podkreślić, że od 21 września tego roku obowiązuje długo oczekiwana umowa pomiędzy Kanadą, a Unią Eurpejską CETA. Gospodarczo Kanada jest członkiem EU. Zniesione zostały cła (w 98%) na wszystkie produkty, uwolniono rynek usług, zliberalizowano rynek pracy, udostępniono udział w przetargach itp. Umowa jest komplementarna i niezwykle korzystna dla biznesu po obu stronach Atlantyku. Niestety wiedza o tych zmianach jest jeszcze znikoma. Jeden z moich przyjaciół z Toronto importuje odzież dla 600 sklepów rozmieszczonych w całej Kanadzie. Całość importu oparta jest obecnie na produktach z Polski, które obecnie są już konkurencyjne cenowo do tych z Azji. Powód: zwolnienie polskiej odzieży z 18% cła jakie stosuje Kanada. Jeśli dodamy do tego polską jakość i design, to możemy spodziewać się dużego sukcesu. Doskonałe warunki do prowadzenia transatlantyckiego biznesu dotyczą niemal pełnej oferty z różnych branż. Dlatego planujemy w 2018r. jeden dzień Forum poświęcić Kanadzie. Chcemy, by „Canada Day” w Tarnowie był dużym wydarzeniem w skali całego Kraju. Liczymy na współpracę z Ambasadą Kanady w Polsce, Ministerstwem Gospodarki Kanady, Ministerstwem Rozwoju RP. Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z Canada- Poland Chamber of Commerce w Toronto. Mamy stały kontakt z Izbą EUCOCIT oraz Izbą Canada- EU z Vancouver. Mam nadzieje, że nasze plany się zrealizują.

– „Polonia” wiarygodny ambasador gospodarczego wizerunku Polski i promotor „Marki Polska” w świecie….czy to ma szansę się spełnić?

To jest nasz sztandarowy projekt. Sieć „Polonijnych Ambasad Gospodarczych” to jedna z propozycji, która została zainicjowana przez Organizatorów Forum i polonijne izby gospodarcze. Niemal w każdym kraju Świata zamieszkują Polacy. W krajach, które znajdują się na liście tzw. „krajów priorytetowych” dla polskiej gospodarki mieszka większość Polonii. Jest ona dość dobrze zorganizowana, ma stabilną pozycję i w wielu przypadkach osiągnęła ekonomiczny sukces. Skupiają one firmy z różnych branż, które doskonale znają lokalne uwarunkowania ekonomiczne, prawo, obyczaje biznesowe, a przede wszystkim są w stanie rzetelnie ocenić potencjał i możliwości ekspansji polskich firm na tych rynkach. Większość tych organizacji współpracuje już z polskimi firmami. Jako organizacje non-profit udzielają bezpłatnych porad, pomagają w kontaktach biznesowych, organizacji spotkań B2B, wystąpień targowych i innych. Serwis ten jest jednak na ograniczonym poziomie, wynikającym z kosztów ponoszonych przez te organizacje oraz wykonywaniem tych usług w tzw. „czasie wolnym”. Możliwości wsparcia są więc ograniczone, a wiedza, kontakty i doświadczenie Polonii nie są wykorzystane. Projekt zakłada pozyskanie grantów, które przeznaczone będą dla polskich firm, które zakupią usługi w sieci polonijnych ambasad. Uczestniczące w trakcie Forum delegacje z blisko 30 krajów, które reprezentowały ponad 100 organizacji polonijnych, poparły inicjatywę i projekt Organizatorów, który ma tworzyć tą międzynarodową sieć polonijnych ośrodków doradztwa i promocji Marki Polskiej oraz polskich przedsiębiorców. Szczegóły programu „polonijnych ambasad gospodarczych” są w trakcie opracowania oraz konsultacji. Rozmawiamy o tym projekcie z Ministerstwem Rozwoju i liczymy na jego wsparcie.

– Nam Polonusom zależy, żeby Polska się jak najlepiej rozwijała, była zauważana i szanowana w świecie. A jak Polska się do tego, że tak powiem „przykłada”?

Jak wspomniałem, prowadzane są rozmowy z Ministerstwem Rozwoju o naszej inicjatywie „ambasad gospodarczych”. Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma szereg instrumentów wsparcia dla polskich firm, kadra oparta będzie m.in. o lokalnych reprezentantów Polonii. Jednak to polityka wizerunkowa Polski i które zamierzają inwestować poza granicami kraju. Rządowa agencja w swojej strategii ma wpisaną współpracę z Polonią. Tworzone są obecnie przez nią nowe biura handlowe (Polish Trade Office), w których polskich firm za granicą jest ważnym elementem promocji Polski. Pojawienie się na zagranicznych rynkach firm z Polski i najwyższej jakości polskich produktów, ma największy wpływ na pozytywne postrzeganie Polski oraz zwrócenie uwagi na etniczną część lokalnego środowiska, której korzenie pochodzą z Polski. Nasze Forum ma za zadanie ciągłe zwracanie uwagi na Polonię, składanie propozycji współpracy w budowaniu wizerunku Polski i jej promocji.

– W drugim dniu, wieczorem, uczestnicy zostali zaproszeni przez Prezydenta Tarnowa, dra Romana Ciepiele do Ratusza, gdzie przygotowano specjalny program artystyczny i wręczono nagrody dla polonijnych biznesów. Proszę powiedzieć kilka słów o tych nagrodach i za co je przyznano?

Przy organizacji takich wydarzeń jak Forum, często towarzyszą Gale Biznesowe z atrakcyjnym programem artystycznym. Dodatkowo pełnią one rolę integracyjną i networkingową. Gala towarzysząca Forum w Tarnowie połączona jest z przyznaniem nagród: „Orła Gospodarczego Polonii Świata”, który jest symbolem sukcesu i patriotyzmu gospodarczego, a także trwałych związków biznesowych i kulturowych reprezentantów Polonii z Ojczyzną. Przyznawana jest ona w trzech kategoriach: firma, organizacja, osobowość. Otrzymują ją Ci, którzy w sposób wyjątkowy i skuteczny promują Polską Markę, oferują polskie produkty i usługi, wspierają polskich przedsiębiorców w krajach swojego zamieszkania i prowadzonej działalności, tworzą projekty biznesowe wspólnie z polskimi partnerami, inwestują w Polsce lub dzielą się swą wiedzą i doświadczeniem, kultywują polskie dziedzictwo i wartości. Zgłoszenia kandydatów dokonują polskie ambasady, konsulaty i organizacje polonijne. Wyborów dokonuje Kapituła „Orła”. W kategorii „Firma” nagrodę otrzymało przedsiębiorstwo „Plastics” z Ukrainy, w kategorii „Organizacja” Europejska Unia Wspólnot Polnijnych, a w kategorii osobowość inwestor i importer Wesley Zoltowski z USA.

– Proszę na zakończenie o kilka słów podsumowania II-go Forum Gospodarczego w Tarnowie.

Forum spełniło nasze oczekiwania. Ankiety otrzymane od uczestników wysoko oceniły poziom merytoryczny i organizacyjny. W trakcie zdefiniowano szereg postulatów Polonii, które są cennym materiałem do pracy i przygotowań kolejnej edycji. Znany jest już termin 2-4 września 2018r. Zapraszamy organizacje i przedsiębiorców z Kanady do Tarnowa. Bieżące informacje i rejestracja jest dostępna na naszej stronie www.Polonia4um.com.

– Dziękuję bardzo za rozmowę.

 

OBEJRZYJMY:

 

 

 

 

Napisane przez: Arleta Sziler

Arleta Sziler

Korespondentka z Windsor i Detroit.
Przewodnicząca Federacji Polek w Kanadzie Ogniwo 20.
FPwK organizuje corocznie konkurs artystyczny dla dzieci: „Nasze Talenty” a co 2 lata Kolację Charytatywną, z której dochód przeznaczony jest dla Breast Cancer Research. W latach 2000-2014 prowadziła Radio Magazyn Polski dla słuchaczy w Windsor i Detroit.
Newsletter
Zapisz się do Newslettera:


 


Polecamy

Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Aktualności Konsulatu RP Toronto

Konsulat Generalny RP w Toronto uprzejmie informuje że w dniach 12-13 listopada 2018 r. w godzinach ...

Już 21 października 2018 r. wraz z utalentowanymi młodymi artystami będziemy świętować jedną z najra ...

Zapraszamy na spotkanie z Terry Tegnazian założycielką wydawnictwa Poland WW2 - Aquila Polonica, wyd ...

Kanadyjsko-Polski Instytut Badawczy wraz z Konsulatem Generalnym RP w Toronto, zapraszają na spotkan ...

Uprzejmie informujemy, że w dniu 8 października 2018 r. (Thanksgiving Day) Konsulat Generalny RP w T ...

Rusza VII edycja konkursu historycznego dla młodzieży „Odkrywamy naszą historię” pod patronatem Naro ...

To będzie wielkie święto polskiej literatury. Na tegorocznym największym Festiwalu Literackim w Kana ...