Konstytucja marcowa 1921

17 marca 1921 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, tak zwaną konstytucję marcową.

17 marca 1921r Sejm Ustawodawczy uchwalił konstytucję II Rzeczypospolitej. Była ona kompromisem między różnymi siłami politycznymi, dążącymi albo do osłabienia władzy prezydenta albo izby wyższej-senatu. Na czele państwa konstytucja stawiała władzę ustawodawczą czyli sejm i senat, wybierane co 5lat w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, tajnych i proporcjonalnych przez wszystkich obywateli którzy ukończyli 21lat (do sejmu) i 30lat (do senatu). Bierne prawo wyborcze otrzymali obywatele, którzy ukończyli 25lat (sejm) i 40lat (senat).

Największe kompetencje konstytucja przyznawała sejmowi: inicjatywę ustawodawczą posiadał tylko sejm, natomiast senat miał jedynie prawo weta wobec projektów ustaw. Sejm mógł je jednak odrzucić zwykłą większością głosów. Sejmowi podlegał najwyższa Izba Kontroli Państwa, on też uchwalał budżet. Posłów chronił immunitet.

Władzę wykonawczą sprawował prezydent wraz z radą ministrów. Prezydenta wybierało na 7lat Zgromadzenie Narodowe, tj połączenie izby sejmu i senatu. Był on formalnie głową państwa i reprezentował je na zewnątrz. Podpisywał wszystkie ustawy i miał prawo rozwiązywania sejmu, ale wyłącznie za zgodą 3/5 senatu. Prezydent był zwierzchnikiem sił zbrojnych ale nie w czasie wojny.

Konstytucja potwierdziła zasadę rządów parlamentarnych- rząd był odpowiedzialny przed sejmem.

Senat nie miał prawa pociągania rządu do odpowiedzialności.

 

 

 

 

Napisane przez: Alicja Kondraciuk

Alicja Kondraciuk
Newsletter
Zapisz się do Newslettera:


 


Polecamy

Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Aktualności Konsulatu RP Toronto

Łódź zajęła 2. miejsce w kategorii Best Value Destination plebiscytu Best in Travel 2019 wyprzedzają ...

Zapraszamy do oglądania nowego programu informacyjnego o Polsce w języku angielskim pt. "Focus ...

Marek Kornat - historyk i sowietolog, kierownik Zakładu Historii XX w. Instytutu Historii PAN, uhono ...

Rok 2018 w Konsulacie Generalnym w Toronto był czasem bardzo aktywnych działań na rzecz promocji Pol ...

W związku ze śmiercią 12 Polaków w następstwie czwartkowego wybuchu metanu w kopalni węgla kamienneg ...

Zapraszamy na Bożonarodzeniowe Oratorium muzyczne do kościoła Islington United Church, 5 stycznia o ...

Już w niedzielę 6 stycznia o godz. 16 zapraszamy na koncert świąteczno-noworoczny do Kościoła Our La ...