Grupowy portret

Grupą może być rodzina, pracownicy, wycieczka lub jakiś związek, czy stowarzyszenie.
Sportretowane osoby mają jakaś wspólną sprawę, korzenie rodzinne, zainteresowania, pracę lub przygodę. Taka wspólna idea łączy ludzi i pozostaje w pamięci nawet wtedy, kiedy już nie mamy szans widzieć ich razem, albo przynajmniej w takich samych relacjach.
Takim wspomnieniom służy właśnie portret, który potrafi zatrzymać w czasie daną niepowtarzalną sytuację.Rodzina Dabrowy(1)
Życie idzie nieustannie do przodu i ludzie się zmieniają lub nawet odchodzą. W portrecie można zatrzymać czas i pokazać moment, którego nie da się powtórzyć, czy chociażby zainicjować.
Choćby nawet nasze podejście do tego tematu się zmieniło, to uchwycenie chwili z tamtych czasów pokazuje, jak traktowaliśmy ten temat wtedy i jak chcieliśmy to uwiecznić w obrazie.
W malarstwie można dodać osoby, jakich już nie ma wśród nas albo jakich brakuje z różnych powodów. Można na przykład stworzyć poczet osób, które w różnych okresach zajmowały się jakąś sprawą, były czymś związane albo kierowały pewną akcją lub grupą ludzi. Do takiej grupy zalicza się drzewo genealogiczne, które jest malowane na podstawie starych podobizn ze zdjęć lub archaicznych rycin. Wspomniany poczet, albo drzewo genealogiczne może się mieścić na zbiorowym portrecie lub na indywidualnych obrazach. Ważne jednak jest, żeby takie obrazy zachowywały pewną stylistyczną spójność. Nie jest to łatwe, gdyż materiały służące do odtworzenia danej podobizny najczęściej pochodzą z różnych źródeł i mają z gruntu odmienny wygląd, jakość lub wielkość. Zadaniem artysty jest wtedy ujednolicić wszystkie podobizny i stworzyć atrakcyjny zbiór w jednakowej formie wizualnej, zachowując należną hierarchię i inne wymagane kryteria.
Taki grupowy portret może być jednorazowym, bardzo cennym dokumentem, który oprócz wartości historycznych zawiera również wartości artystyczne. Malarska aranżacja postaci we wspólnym obrazie może wskazywać na zamierzone przez zamawiającego podejście do tej grupy ludzi, lub do idei, którą reprezentują. Może to być na przykład rodzinna miłość, biznesowe zaangażowanie, wspólność interesów, podobny światopogląd, czy wspólne wezwanie. Mogą to być też zupełnie odmienne zapatrywania, jakie to cechy nie byłyby dla tych osób motywem do wspólnego sportretowania się. Jakkolwiek, takie wspólne ujęcie daje możliwość konfrontacji w różnych aspektach.


Grupowy portret daje jeszcze możliwość połączenia osób z różnych okresów, środowisk czy zainteresowań, jakie nawet nie miały szans znać się nawzajem. Mogą być wśród nich również osoby wyimaginowane, które w realnej postaci nigdy nie istniały.
Zdarza się, że na koszty grupowego portretu składają się osoby portretowane. Każdy więc, kto partycypuje w ten wydatek odszukuje siebie w malarstwie, sprawdzając, czy jego postać jest wystarczająco widoczna. Jest to jedno z trudnych zadań artysty, żeby pod tym względem pogodzić wszystkich portretowanych. Musi dbać o to, żeby nie znalazł się nikt poszkodowany i był widoczny w portrecie zgodnie z poniesionym wydatkiem czy hierarchią ważności. Taka widoczność jest związana nie tylko z umieszczeniem w całości kompozycji, ale i z pozycją w portrecie, naświetleniem i ze sposobem przedstawienia tej osoby w grupowym portrecie. Dochodzi do wzajemnej konkurencji i niestety w takim wypadku walory artystyczne tego obrazu schodzą na dalszy plan.
Nie należy jednak zapominać, że wszystko to, co malarstwo wnosi do jego odbioru jest uzależnione od jego poziomu artystycznego.

Napisane przez: PANART – Leszek Szczurek

PANART - Leszek Szczurek

Projektuję i wykonuję profesjonalnie wszystkie rodzaje sztuk plastycznych.

Zamówienia na  PORTRET  proszę składać:
tel.  416-535-0579
e-mail: panart_ls@yahoo.ca 
Newsletter
Zapisz się do Newslettera:


 


Polecamy

Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Aktualności Konsulatu RP Toronto

RSS Error: A feed could not be found at http://toronto.msz.gov.pl/pl/rss/kgrptorontoaktualnosci.xml. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.