Historia Legionowej „Korony Józefa Piłsudskiego”

Historia Legionowej „Korony Józefa Piłsudskiego”
– Niepokalana Królowa z Legionowymi Orłami w koronie nasza Pani Częstochowska.

Legioniści Komendanta Piłsudskiego z okazji Święta Niepodległości gromadzili się w jego krypcie na Wawelu. Do tych wiarusów należał również sędziwy por. Stanisław Leszczyc-Przywara – ostatni w kraju legionista, który chodził w siwym mundurze. Dnia 11 listopada 1978 r. niemal każdy z obecnych przemawiał. Głos zabrał również S. Leszczyc-Przywara. Wypowiedział on mniej więcej takie słowa: „Do tej pory w Ojczyźnie „JP” znaczyło „Jeszcze Polska…” i „Józef Piłsudski”, od tego roku jednak „JP” to także: „Jan Paweł II”. Te symboliczne inicjały zyskały szczególne znaczenie w środowiskach niepodległościowych.

Niepokalana Królowa z Legionowymi Orłami w koronie
W sierpniu minęło sto lat, gdy z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa, by budzić Polskę do niepodległości. Jakże w tym miejscu nie głosić Jej chwały w wymiarze niepodległej Rzeczypospolitej!
Krakowski malarz, Adam Setkowicz (+1945), świadek legionowego zrywu, co walczył o Polskę nie szablą, a pędzlem, uwiecznił drogę Marszałka Józefa Piłsudskiego do Niepodległej. Na koniu sytuuje się rycerz w zbroi. W dłoniach dzierży on chorągiew Rzeczypospolitej i miecz. Przed jeźdźcem podrywa się do lotu orzeł, a za nim, aż po horyzont kroczą szeregi legionowego wojska. Rycerz bez hełmu, z odkrytą głową, odważnie idzie do walki. Rycerz o twarzy z wyrazistymi rysami Komendanta ma na zbroi złocisty ryngraf z wizerunkiem Jasnogórskiej Królowej. Bogarodzica patronowała jego walce o niepodległość. W tle widoczny jest Wawel i Kopiec Kościuszki, jako wyraziste „umocowanie całej sytuacji w szeroko rozumianej polskości”.

Ten sam legionowy artysta wymalował Obraz Królowej, ale w koronach, które miały zwiastować Niepodległość Polski (fot. 1,2).
Tę koronę stanowiły trzy Orły, które przypominały trzy zabory Polski (widokówka ze zbiorów Zbigniewa Biernackiego z Częstochowy). W roku 1918 te same, co u Setkiewicza Orły z królewskiej korony Bogarodzicy stały się widoczne w dziełach Piotra Stachiewicza (+1938): „Królowo Korony Polskiej” oraz „Regina Poloniae” (fot. 3,4).
A potem Zofia Trzcińska-Kamińska (+1977), która przez półtora miesiąca pełniła ochotniczą służbę na froncie, walcząc w Legionach Polskich pod pseudonimem Zygmunt Tarło, zobrazowała w płaskorzeźbie Matkę Bożą Zwycięską z Orłem Legionowym (fot. 5,6). To dzieło zdobi do dziś drugą bramę jasnogórską. Jej poświęcenia dokonał Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński dnia 3 maja, w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski 1957 r.
Jakże nie wspomnieć do głębi polskiego w przekazie ujęcia królewskich Orłów, spowitych w cierniową koronę. Takie wyobrażenie Jasnogórskiej Hetmanki na polu bitwy przedstawił malarz – legionista Stanisław Leszczyc-Przywara (+1985) (fot. 7,8,9). Ten pobożny wiarus na Jasnej Górze Zwycięstwa dnia 5 czerwca 1979 r. witał w imieniu legionistów Namiestnika Chrystusowego.
Wymowny wymiar posiada autorskie spojrzenie Leona Machowskiego (+1988), twórcy hetmańskiego płaszcza Jasnogórskiej Bogarodzicy. Pomiędzy królewskie Orły wprowadził on lilie andegaweńskie (fot. 10,11). Takie same lilie ozdobią później korony św. Jana Pawła II, autorstwa Lecha Dziewulskiego.

Dnia 1 kwietnia, w historycznym dniu Ślubów Króla Jana Kazimierza Papież z Krakowa wpisze swoje „Totus Tuus”, swój Maryjny testament, niczym pieczęć na dokumencie hołdowniczym, w te właśnie Orły w 2005 r. Dzisiaj one wieńczą Wizerunek Najdostojniejszej Królowej Rzeczypospolitej (fot. 12,13).
Hetmanko Legionów Polskich, w stulecie Legionowego Czynu Niepodległościowego w imieniu uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej wołamy:
Zwycięska Bogarodzico, jesteśmy przy Tobie!
o. Eustachy Rakoczy
Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości

 

 

 

Napisane przez: Alicja Kondraciuk

Alicja Kondraciuk
Newsletter
Zapisz się do Newslettera:


 


Polecamy

Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Aktualności Konsulatu RP Toronto

RSS Error: A feed could not be found at http://toronto.msz.gov.pl/pl/rss/kgrptorontoaktualnosci.xml. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.