Strona po stronie

Jest ich wiele. Są one w albumach, książkach, broszurach, w magazynach i gazetach. Są też w katalogach, programach i w traktatach. Ostatnio pojawiają się też na stronach internetowych, ale jako, że jest to osobny dział, to nie będziemy ich teraz brać pod uwagę.

Wszystkie te strony „dotyka” plastyk, zwłaszcza kiedy jest na niej jakiś obrazek, reklama lub inny układ graficzny. Sam tekst z tytułem też wymaga odpowiedniego wielkości i kompozycji. Wszystko po to, aby dana publikacja była wizualnie atrakcyjna, czytelna i spełniała swoją funkcję.
Te publikacje w większości są finansowane z reklam w nich umieszczanych. Jeżeli reklamy są tylko dodatkiem do głównej treści, to wydawca jest zadowolony, że dzięki nim może zaprojektować i wydrukować cały nakład. Natomiast reklamodawcy chętnie umieszczają w wydawnictwach swoje strony wiedząc, że są one licznie kupowane lub rozpowszechniane. Jest to skuteczna, obopólna korzyść. Umieszczenie reklamy w jakimś specjalistycznym czasopiśmie jest bezpośrednio adresowane do konkretnego nabywcy. Reklamodawca niejako podpisuje się pod działalnością danej branży. A jeżeli jest to wydawnictwo związane z jakimś wydarzeniem kulturalnym, to reklamodawca zalicza się do sponsorów kultury. Potencjalny czytelnik nie tylko jest zmuszony do przeglądu danej reklamy, ale przyjmuje odpowiedni stosunek do reklamodawcy.
Ceny za poszczególne reklamy są zależne od rodzaju wydawnictwa, nakładu, wielkości, umiejscowienia tej reklamy, oraz od ilości kolorów w druku. W niektórych przypadkach dotyczy to również projektowania. Opracowaną graficznie reklamę można wykorzystać w innych publikacjach, bo po zapłaceniu jest ona własnością reklamodawcy. Następuje przekazanie prawa autorskiego, chyba, że umowa mówi inaczej.


Reklamy są najczęściej w graficznej formie oddzielnymi stronami. Natomiast reszta, na którą składają się: artykuły z tytułami, zdjęcia, różne obrazki, tabele, wykresy, rysunki itp, powinna być spójna graficznie i mieć podobny styl plastyczny. Traktuje się to całościowo i mimo, że składa się z poszczególnych stron, to przy ich projektowaniu obowiązują pewne wspólne zasady. Dana publikacja, począwszy od okładki, przez pierwszą stronę, aż po ostatnią, jest więc całością i mimo, że nie ogląda się w niej wszystkiego jednocześnie, to jej projektowanie wymaga pewnej konsekwencji graficznej.
Osobną wartość, poza projektowaniem, stanowią: rodzaj druku, jakość papieru, twardość okładki i wykończenie introligatorskie, tzw „bindery”. To też decyduje o całościowym wyglądzie egzemplarza. Mimo, że większość takich druków ma charakter jednorazowy i po krótkim czasie przestają być już aktualne, to 0 ich jakości mówią również te czynniki. Najważniejsza jednak jest sama grafika, bo to ona decyduje o „smaku” danego wydawnictwa.

Napisane przez: PANART – Leszek Szczurek

PANART - Leszek Szczurek

Projektuję i wykonuję profesjonalnie wszystkie rodzaje sztuk plastycznych.

Zamówienia na  PORTRET  proszę składać:
tel.  416-535-0579
e-mail: panart_ls@yahoo.ca 
Newsletter
Zapisz się do Newslettera:


 


Polecamy

Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Aktualności Konsulatu RP Toronto

RSS Error: A feed could not be found at http://toronto.msz.gov.pl/pl/rss/kgrptorontoaktualnosci.xml. A feed with an invalid mime type may fall victim to this error, or SimplePie was unable to auto-discover it.. Use force_feed() if you are certain this URL is a real feed.