Co trzecie dziecko w Polsce rodzi się w skrajnej biedzie

Blisko 36 procent dzieci w Polsce urodziło się w ubiegłym roku w rodzinach, w których dochód netto na osobę nie przekracza 539 złotych – alarmuje „Rzeczpospolita”, analizując najnowsze dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.dziecko 1

Jak wyliczył resort kierowany przez Władysława Kosiniak-Kamysza, na 372 tysiące dzieci urodzonych w ubiegłym roku 133,3 tysiąca otrzymało specjalny dodatek po urodzeniu w wysokości tysiąca złotych. Zasiłek ten wypłacany jest tylko tym rodzinom, które osiągają bardzo niski dochód – 539 zł na osobę w rodzinie. Kwota ta jest bliska tzw. minimum egzystencji, czyli kwocie pozwalającej zaspokoić jedynie podstawowe potrzeby biologiczne — zauważa „Rzeczpospolita”.

Gazeta przytacza dane od 2005 roku – pierwszego, w którym przez pełnych 12 miesięcy obowiązywał obecny system dodatków. W 2005 roku w biedzie lub nędzy urodziło się 70,3 procent dzieci w Polsce. Od tego czasu sytuacja systematycznie się poprawiała – co roku zmniejszał się procent dzieci, którym przysługiwało wsparcie.

W 2011 roku było ich 41,4 procent, w 2012 – 34,4 procent. Dane za ubiegły rok wskazują, że po raz pierwszy od lat ten pozytywny trend się załamał. W 2013 roku w rodzinach o najniższych dochodach urodziło się 35,8 procent polskich dzieci.

Jak czytamy w „Rz”, o skrajnej biedzie wielu rodzin wychowujących dzieci świadczą też inne dane zawarte w zestawieniu resortu pracy. Ze świadczeń rodzinnych korzysta obecnie 1,06 miliona rodzin. Aż 735 tysięcy z nich, czyli 69 procent, ma dochód netto na osobę w wysokości nie większej niż 400 złotych miesięcznie, czyli nie osiągają nawet egzystencjalnego minimum 539 złotych.

Najbardziej zagrożone ubóstwem skrajnym są rodziny wielodzietne. W 2013 r. poniżej minimum egzystencji żyła co dziesiąta osoba w gospodarstwach małżeństw z trojgiem dzieci, a ok. 23 proc. z czworgiem i większą liczbą dzieci – pisze „Rzeczpospolita”.

Gazeta podaje, że Polska nadzwyczaj dużo pieniędzy, nieproporcjonalnie do naszej struktury demograficznej, wydaje na osoby starsze. Z 689 mld. zł, które polskie państwo w 2012 r. wydało, aż 209 mld. zł pochłonęły emerytury i renty.
To efekty tego, że mamy w kraju 9,4 mln emerytów i rencistów – jest nim zatem co trzeci dorosły Polak. Dla porównania na politykę rodzinną dla ok. 8 mln. dzieci wydano tylko 30 mld. zł — czytamy w „Rz’.

– Starsi żyją na koszt młodszych. Czas, by wreszcie ktoś o tym powiedział głośno. To wypycha młodych na emigrację – mówi Paweł Dobrowolski, były prezes Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju.

 

 

Źródło: EUROPEJCZYCY.INFO/Rzeczpospolita

 

 

 

Napisane przez: Redakcja

Redakcja

Przeglad.ca
WIADOMOŚCI – CIEKAWOSTKI – KULTURA
Newsletter
Zapisz się do Newslettera:


 


Polecamy

Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Izabela Jagosz


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Beata Marciniak


Ewa Stachniak
więcej>>>


Aktualności Konsulatu RP Toronto

XX wiek przyniósł światu niewyobrażalne cierpienie i śmierć setek milionów ludzi – zamordowanych w i ...

Życzenia świąteczno-noworoczne od Konsula Generalnego Krzysztofa Grzelczyka i pracowników Konsulatu. ...

Dzięki staraniom Konsulatu Generalnego RP w Toronto, w styczniu 2020 r. w ramach festiwalu DesignTO ...

Konsul Generalny RP, Krzysztof Grzelczyk podczas wizyty w Winnipeg wręczył odznaczenia państwowe prz ...

12 grudnia w Konsulacie Generalnym RP w Toronto odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe z Polonią. ...

Konsulat Generalny RP w Toronto wspólnie z London Public Library zapraszają Państwa na projekcję fil ...